Aktualności

2022

W ramach działalności edukacyjnej od bieżącego roku w Towarzystwie Literackim im. A. Mickiewicza w Warszawie prowadzony jest kurs autorski prof. dr hab. Danuty Danek „Literatura i psychoanaliza”

Anons

Kurs, bezpłatny, obejmuje czterogodzinne spotkania sobotnie raz w miesiącu od października do czerwca i przeznaczony jest dla osób, które, niezależnie od wieku i zawodu, pragną poszerzać swoją wiedzę o człowieku i kulturze. Zapisy na rok akademicki 2022/2023 prowadzone będą od maja bieżącego roku. Szczegóły organizacyjne zostaną podane później.

2021

W najnowszym 11 numerze czasopisma „Tematy i Konteksty” za 2021 r. ukazała się recenzja monografii zbiorowej Another Canon. The Polish Nineteenth-Century Novel in World Context, pod redakcją Grażyny Borkowskiej i Lidii Wiśniewskiej, wydanej z inicjatywy Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, w 2020 r. przez szwajcarsko-austriackie wydawnictwo LIT w ramach serii Polonistik im Kontext, poświęconej interpretacji i recepcji polskiej powieści dziewiętnastowiecznej za granicą:

Abstrakt

Recenzja

* * *

W dniu 17 grudnia 2021 o godz. 17.00 w formie online odbył się wieczór laudacyjny poświęcony książkom: prof. Marii Bokszczanin „Nie tylko o nim: szkice z literatury polskiej i folkloru” oraz dr Dobrosławy Świerczyńskiej „Od Sasa do Lasa...i Praca: rozprawy, artykuły, przyczynki (wybór)”. Laudacje wygłosiły prof. Grażyna Borkowska i dr Iwona Wiśniewska.

* * *

Poznański Oddział Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza we współpracy z Biblioteką Raczyńskich serdecznie zaprasza 8 grudnia (w środę) na spotkanie online z prof. Magdaleną Siwiec (UJ) na temat książki "Sytuacja Norwida - sytuacja Baudelaire'a. Paralele nowoczesności" (Kraków 2021), nagrodzonej w konkursie na najlepszą monografię w Roku Norwidowskim. Spotkanie poprowadzi prof. Piotr Śniedziewski (UAM)

Zaproszenie

* * *

W dniu 20 października 2021 r. o godz. 18.00 we Włoskim Instytucie Kultury w Warszawie na ul. Marszałkowskiej 72, prof. Luigi Marinelli z Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie wygłosi wykład na temat twórczości Dantego Alighieri pt.

Lepiej upaść z Alighierim niż triumfować z Nogaretem

Wstęp wolny

* * *

Zarząd Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza Oddział w Tarnowie

z głębokim smutkiem zawiadamia, że dnia 8 października 2021 r. zmarła

Ś.P. p. mgr Krystyna Głomb

honorowy członek Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza,

inicjatorka reaktywowania w Tarnowie w 1980 r. Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza oraz animatorka jego działalności,

długoletnia sekretarz i skarbnik oraz członkini Zarządu Towarzystwa Literackiego Oddział w Tarnowie,

współorganizatorka ogólnopolskich zjazdów Towarzystwa Literackiego w Tarnowie oraz licznych sesji naukowych, wykładów i odczytów, autorka wielu wykładów oraz kronikarskiego opracowania dziejów tarnowskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego,

propagatorka idei Towarzystwa wśród licealistów i studentów.

Żegnamy naszą Koleżankę pogrążeni w głębokim smutku.

Zarząd i członkowie TLiAM Oddział w Tarnowie

* * *

Szanowni Państwo,

z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Krystyny Głombowej, która dała się poznać jako wypróbowana Przyjaciółka Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, znakomita organizatorka życia kulturalnego w Tarnowie, świetna wykładowczyni, pogodny, energiczny i życzliwy światu człowiek.

Cześć Jej pamięci!

Zarząd Główny TLiAM

Warszawa

* * *

W dniu 25 września 2021 r. odbył się w trybie zdalnym Zjazd Delegatów Oddziałów Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Wybrano nowy Zarząd Główny, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński. Tytuł Członkiń Honorowych TLiAM otrzymały p. dr Elżbieta Cichla-Czarniawska oraz p. Olga Tokarczuk.

* * *

Oddział Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w Gdańsku zachęca do zapoznania się z numerem specjalnym „Gazety Uniwersyteckiej”, pt. Świat Miłosza, pod red. prof. Katarzyny Wojan, przy współpracy prof. Zbigniewa Kaźmierczyka: Świat Miłosza

* * *

Szanowni Państwo,

z żalem zawiadamiamy o śmierci

Ś.P. Barbary Kubickiej-Czekaj,

współzałożycielki Częstochowskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza oraz jego wieloletniej przewodniczącej; Członkini Honorowej Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 21 sierpnia 2021 r., o godz. 13:00, w kaplicy Cmentarza Komunalnego w Częstochowie przy ul. Radomskiej. 20.08.2021 r., w godzinach wieczornych, zostanie również odprawione nabożeństwo żałobne w intencji Zmarłej, w kaplicy Cmentarza Komunalnego w Częstochowie.

w imieniu Oddziału w Częstochowie

Elżbieta Wróbel

Przewodnicząca Oddziału TLiAM w CzęstochowiePrzekaż nam 1% swojego podatku!

KRS 0000130816

Bank Millenium Biznes:

73116022020000000029215599